PERSruimte>

1,2,3 AutoService wordt groen!

In tijden van energiebesparing en van de groei van groene energie kan iedereen vandaag zijn steentje bijdragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot.

Dit is het geval van Garage L.S. Cars, te 1180 Brussel, die niet geaarzeld heeft om deze stap te zetten door haar dak te bedekken met zonnepanelen.

1,2,3 AutoService is er trots op om bij te dragen aan een groenere wereld.

Alle nieuws zien