PERSruimte>

Vertrouwelijkheid

Wettelijke bepalingen

UItgever van de website
DOYEN-AUTO BELGIUM
Amadeus Square
8, Avenue Mozartlaan
B-1620 Drogenbos
BTW BE 0895 469 554

Tel: 02 526 22 11
Fax: 02 526 22 00
E-mail : info@doyen-auto.com

Directeur van publicatie van de website 1,2,3 AutoService
Wettelijke vertegenwoordiger: de heer David Colantonio
Website hosted door Snowcap
Grafisch ontwerp : Coyote agency
Ontwerp en opbouw van de site : Coyote agency

Bescherming van de persoonsgegevens :
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met: info@doyen-auto.com

DOYEN-AUTO BELGIUM
Amadeus Square
8, Avenue Mozartlaan
B-1620 Drogenbos


Aanpassingen :
DOYEN AUTO behoudt zich het recht om op ieder moment en zonder advies de huidige site aan te passen, alsook de hier vernoemde wettelijke vermeldingen/bepalingen.
Voor meer inlichtingen, stuur ons een email naar: info@doyen-auto.com